Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Κατά 12 δις ευρώ αυξήθηκε σε ένα τρίμηνο το δημόσιο χρέος

Κατά 12 δις ευρώ αυξήθηκε μέσα σε ένα τρίμηνο το δημόσιο χρέος της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του γενικού λογιστηρίου του κράτους.
Το χρέος της χώρας διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2010 στα 310,38 δις ευρώ από 298,5 που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2009.
Επίσης το ύψος των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου στο τέλος Μαρτίου ανερχόταν στα 25, 7 δις ευρώ.

View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου