Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΔ, 30 ΜΑΪΟΥ 2010


28/05/10-Ανακοίνωση της Γραμματείας Οργανωτικού της Ν.Δ. σχετικά με τις Εσωκομματικές Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων των 71 Νομαρχιακών Οργανώσεων και των 980 Διοικήσεων των Τοπικών και Διαμερισματικών Οργανώσεων της Ν.Δ.

Από τη Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η κάτωθι ανακοίνωση:

« Διεξάγονται, την Κυριακή 30 Μαΐου 2010, οι Εσωκομματικές Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων των 71 Νομαρχιακών Οργανώσεων και των 980 Διοικήσεων των Τοπικών και Διαμερισματικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Οι Εκλογές χαρακτηρίζονται από καινοτομίες, όπως η Εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. από το σύνολο των μελών του Κόμματος και η δυνατότητα εκλογής μέσω εφαρμογής ποσοστώσεων νέων –σε ηλικία-μελών, καθώς και μελών που θα εκλεγούν για πρώτη φορά. Έτσι, επιτυγχάνεται η ανανέωση του Στελεχιακού Δυναμικού του Κόμματος που, σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αλλαγές στη Δομή της Περιφερειακής Οργάνωσης, ανοίγουν και εκσυγχρονίζουν το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία.

Οι Εκλογές θα διεξαχθούν από τις 10:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ. σε Εκλογικά Κέντρα που έχουν καθορισθεί και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Κόμματος. Πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία και τα εκλογικά κέντρα παρέχονται και από το τηλεφωνικό κέντρο 210- 3354454.

Δικαίωμα συμμετοχής ψηφοφορίας έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 28 Απριλίου 2010, καθώς και τα μέλη της ΟΝΝΕΔ. Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% των σταυρών προτίμησης. Αλλιώς η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010, μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν. Στις εκλογές της Κυριακής αναμένεται να λάβει μέρος μεγάλος αριθμός μελών της Νέας Δημοκρατίας, αφού σε πολλές περιπτώσεις τόσο ο αριθμός των υποψηφίων όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους διασφαλίζουν τη μαζική προσέλευση των μελών του κόμματος.

Οι Εσωκομματικές Διαδικασίες θα συνεχισθούν με την Εκλογή των Μελών των Νομαρχιακών Οργανώσεων (ΝΟ.Δ.Ε.) και Συνέδρων, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 13 Ιουνίου 2010 και θα κορυφωθούν με τη διεξαγωγή του 8ου Συνεδρίου, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 25-26-27 Ιουνίου 2010 ».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2010


Οι Εσωκομματικές Εκλογές για την ανάδειξη των νέων Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων (ΝΟ.Δ.Ε.) και Προέδρων και Μελών Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ο.) και Διαμερισματικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΙΑΜ.Τ.Ο.) θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 Μαΐου 2010 και ώρα 10:00 – 19:00. [πλην της Θεσπρωτιας όπου θα διεξαχθουν το Σαββατο 29 Μαιου 2010 ]
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του κόμματος που έχουν εγγραφεί μέχρι την 28/4/2010. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους του κόμματος τουλάχιστον 6 μήνες πριν την διεξαγωγή των Εσωκομματικών Εκλογών, ήτοι μέχρι και 29.11.2009.
Το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία είναι 2 (δύο) € πλην των μελών της ΟΝΝΕΔ.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. με δύο κάλπες, μία για τον Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. με ψηφοδέλτια και φακέλους χρώματος σιελ και μία για τον Πρόεδρο και τα μέλη ΔΗΜ.Τ.Ο. / ΔΙΑΜ.Τ.Ο. με ενιαίο ψηφοδέλτιο και φακέλους χρώματος λευκού. Για τον Πρόεδρο ΝΟ.Δ.Ε. οι ψηφοφόροι θέτουν ένα (1) σταυρό προτίμησης, για τον Πρόεδρο ΔΗΜ.Τ.Ο. θέτουν ένα (1) σταυρό προτίμησης, ενώ για τα μέλη ΔΗΜΤ.Ο. θέτουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης και τα μέλη ΔΙΑΜ.Τ.Ο. ένα (1) σταυρό προτίμησης.
Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% των σταυρών προτίμησης των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Πρόεδρος των ΔΙΑΜ.Τ.Ο. εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους σύμβουλος.
Για την εκλογή των μελών των Διοικήσεων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΔΙΑΜ.Τ.Ο. εφαρμόζονται με την παρακάτω σειρά οι ποσοστώσεις:

- 20% των μελών θα είναι μέλη με ηλικία κάτω των 35 ετών.

- 20% των μελών θα είναι μέλη που θα εκλεγούν πρώτη φορά.

- 30% των μελών θα είναι γυναίκες.

Στις ποσοστώσεις υπολογίζεται και ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο.
Για να πληροφορηθείτε για τους τόπους διεξαγωγής των Εκλογών μπορείτε να απευθύνεστε:

- στις οικείες ΝΟ.Δ.Ε.

- στο Τηλεφωνικό Κέντρο 210/3354454.

http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=61047&Itemid=667

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου