Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Στρώνουν χαλί για εύκολες απολύσεις


Το χαλί για εύκολες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα στρώνει η κυβέρνηση με την αναμόρφωση του πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας (αποζημιώσεις, αύξηση ορίου απολύσεων κ.ά.). Τα εργατικά συνδικάτα εκτιμούν ότι θα υπάρξει ραγδαία αύξηση της ανεργίας...


Είναι γεγονός ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ανατρέπουν ιστορικές κατακτήσεις. Οι ανατροπές στο εργασιακό καθεστώς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπονται σε Προεδρικό Διάταγμα και θα παραπέμπουν σε διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων.

Παρότι δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς προθέσεις του υπουργείου Εργασίας, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν τα εξής:

1Ως προς τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, το θέμα θα τεθεί προς διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρόταση του υπουργείου Εργασίας θα είναι η αποζημίωση να καταβάλλεται σε έξι δόσεις και να μη μειωθεί. Ωστόσο, περικοπές ζητούν εργοδοτικές οργανώσεις. Με τα ισχύοντα, αν η αποζημίωση υπερβαίνει τις αποδοχές έξι μηνών ο εργοδότης δικαιούται να καταβάλει αμέσως το τμήμα της αποζημίωσης μέχρι έξι μηνιαίους μισθούς και το υπόλοιπο σε τριμηνιαίες δόσεις καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές τριών μηνών, εκτός αν το υπόλοιπο της αποζημίωσης είναι μικρότερο από το ποσό των αποδοχών τριών μηνών, οπότε καταβάλλεται το ποσό αυτό. Η πρώτη από τις ανωτέρω δόσεις πρέπει να καταβληθεί την επόμενη ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται τρίμηνο από την απόλυση.

2Αύξηση στο όριο απολύσεων από το 2% στο 4% για επιχειρήσεις που απασχολούν από 200 εργαζομένους και άνω. Με τα ισχύοντα, ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων.

Οι ομαδικές απολύσεις
Σύμφωνα με τον Ν. 2874/2000, ο οποίος αντικατέστησε το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110Α΄), το όριο πάνω από το οποίο οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζεται:

α) Σε 4 εργαζομένους, προκειμένου για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που στην αρχή του μήνα απασχολούν από 20 έως 200 εργαζομένους.

β) Σε 2%- 3% του προσωπικού και μέχρι και 30 άτομα, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 200 εργαζομένους. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, εφαρμόζεται η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης στην τασσόμενη προθεσμία των είκοσι ημερών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 3, 4 και 5 παρ. 1 του Ν. 1387/83. Το ποσοστό στο προαναφερόμενο πλαίσιο καθορίζεται κάθε εξάμηνο με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Επί σειρά ετών με τις ανά εξάμηνο αποφάσεις το ποσοστό καθορίζεται σταθερά στο 2%. Για να προσδιοριστεί ο αριθμός του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού τόσο στο κεντρικό κατάστημα όσο και στα τυχόν υποκαταστήματα.

Νέο ύψος κατώτατων αποδοχών
3Την εισαγωγή νέου ύψους κατώτατων αποδοχών για νέους και μακροχρόνια ανέργους. Συζητείται ο κατώτατος μισθός να είναι 640 ευρώ, αντί για 740 σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι εμμέσως καταργείται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 4Μείωση του κόστους των υπερωριών.

tanea

script>function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;}Share on Facebook

View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου