Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Κ. Παπακωνσταντίνου, ξεχάσατε τα υπόλοιπα μισά μέτρα...

Γράφει ο Dimmy the Greek

Επειδή προφανώς τα ξεχάσατε σας βρήκα την σελίδα και την ανακοινώνω εγώ:

Επειδή ο λαός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι κόποι του δεν πάνε χαμένοι αλλά συνοδεύονται από την επιβολή πολιτικής ηθικής η κυβερνηση αποφασίζει τα εξής:

1. Καταργείται η βουλευτική ασυλία για όλα τα κακουργήματα και παν αδίκημα εκτός από αυτά που αφορούν έκφραση πολιτικής θέσης.
2. Πάσα δίωξη πολιτικού συνεπάγεται πλήρη δια βίου απαγόρευση του δικαίωματος του εκλέγεσθαι.
2. Σε περίπτωση σύλληψης μη έκδοσης απόδειξης από ελεύθερους επαγγελματίες επιβάλλεται ποινή επίπληξης και άμεσος φορολογικός έλεγχος. Σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώματος επιβάλλεται κλείσιμο της επιχείρησης για 1 μήνα. Στην τρίτη επανάληψη αφαιρείται οριστικά η άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Σε περίπτωση εντοπισμού απασχόλησης εργαζομένου σε ώρα που δεν αναφέρεται στο επίσημο ωράριο ή χωρίς καν πλόσληψη διώκεται ποινικά ο εργοδότης
4. Συστήνεται υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων στο δημόσιο που θα χειρίζεται αποκλειστικά καταγγελίες πολιτών για χρηματισμό και πάσης μορφής διαφθορά. Σε περίπτωση εντοπισμού δημοσίου υπαλλήλου που .........
.χρηματίζεται αποδεδειγμένα επιβάλλεται άμεση στέρηση μισθού για 2 μήνες στην πρώτη σύλληψη, υποχρεωτική άδεια ανευ αποδοχών 6 μηνών στην δεύτερη και οριστική παύση στην τρίτη. Προβλέπεται κλιμάκωση των μέτρων ανάλογα με το ποσό.
5. Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης απασχόλησης εργαζομένων στο δημόσιο όπου κάθε δημόσιος υπάλληλος δηλώνει καθήκοντα και εργασία με αριθμούς. Επίσης οι προϊστάμενοι αναφέρουν αριθμό υπαλλήλων ανα τμήμα και στατιστικά στοιχεία εξυπηρέτησης πολιτών. Σε περίπτωση "καλής απόδοσης" αύξηση μισθού των παραγωγικών υπαλλήλων. Το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από την μείωση μισθού μη παραγωγικών υπαλλήλων.

Ο Υπουργός Οικονομίας

Γ. Παπακωνσταντίνου

Σχόλιο Dimmy the Greek: Μετά την ψήφιση των παραπάνω δεσμεύομαι να ψηφίζω ΠΑΣΟΚ για τα επόμενα 15 χρόνια. Ως τότε...

View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου