Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους...

Τα τρία σενάρια: Το καταστροφικό, το μεσαίο και το ήπιο...

Τα σενάρια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, που περιγράφονται σε δημσοιεύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού -παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ- είναι τρία.
Το πρώτο και βασικό σενάριο αφορά την αναδιάρθρωση με «κούρεμα» (haircut). Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται όταν μια χώρα αδυνατεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της στους πιστωτές της. Σε αυτή την περίπτωση, κατόπιν συνεννόησης με τους ομολογιούχους που κρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους το ελληνικό δημόσιο χρέος των 273,4 δισ. ευρώ, το Δημόσιο προβαίνει σε απομείωση της αξίας των ομολόγων.
Έτσι, για παράδειγμα, ορίζεται ότι...

για κάθε 100 ευρώ οφειλής θα αποπληρωθούν τα 60. Πρακτικά, η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με χρεοκοπία της χώρας αφού ομολογεί αδυναμία κάλυψης του συνόλου των υποχρεώσεών της.
Οι ελληνικές Tράπεζες κρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους περί τα 40 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων. Δεδομένο θεωρείται, άλλωστε, πως στην περίπτωση όπου η Ελλάδα έκανε τέτοια αναδιάρθρωση, θα άνοιγε την πόρτα εξόδου της από την Ευρωζώνη
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει παράταση της λήξης των υφιστάμενων ομολόγων κατά πέντε χρόνια με το ίδιο επιτόκιο. Με αυτό τον τρόπο, το Δημόσιο που θα πρέπει να πληρώσει του χρόνου για λήξεις ομολόγων 27,26 δισ. ευρώ, θα μεταθέσει την εξόφληση της υποχρέωσής του το 2016, κερδίζοντας περιθώριο πέντε ετών.
Το τρίτο σενάριο είναι το πιο ήπιο, αυτό της προεξόφλησης βραχυχρόνιου χρέους από την Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση είναι ο μηχανισμός ΕΕ- ΔΝΤ να δώσει στη χώρα φέτος περισσότερα από τα περίπου 30 δισ. ευρώ (π.χ. 45) που χρειάζεται για να καλύψει το σύνολο των δανειακών αναγκών της. Ετσι τα 15 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εξόφληση χρέους που λήγει του χρόνου και είναι σήμερα σε χαμηλές τιμές. Αν το Δημόσιο είχε τα χρήματα να αγοράσει από τους ομολογιούχους τους τίτλους που λήγουν του χρόνου, θα «κέρδιζε» άμεση μείωση του χρέους αφού θα έσβηνε από το δημόσιο χρέος π.χ. 100 ευρώ και θα πλήρωνε για τη διαγραφή τους 80 ευρώ. Το τελευταίο αυτό σενάριο δεν αποκλείεται σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου