Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

4 άξονες: ΟΝΝΕΔ και Επιτροπές Στοχευμένης Εργασίας

Η νέα δομή της ΟΝΝΕΔ σε 4 βασικούς άξονες εδώ >>
Άξονας 1 - Τοπικό Επίπεδο λειτουργίας εδώ >>
Άξονας 2 - Επαγγελματικό Επίπεδο λειτουργίας εδώ >>
Άξονας 3 - Η ΟΝΝΕΔ σε εκπαιδευτικό επίπεδο λειτουργίας εδώ >>


Άξονας 4 - ΟΝΝΕΔ και Επιτροπές Στοχευμένης Εργασίας


Ηλικίες 16 – 32. Στον άξονα αυτό πρέπει να δημιουργηθούν επιτροπές εργασίας για ζητήματα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιον από τους υπόλοιπους άξονες. Τέτοιου είδους ζητήματα μπορεί να είναι το περιβάλλον και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η ποιότητα ζωής, η διεθνής συνεργασία, ο εθελοντισμός, ο πολιτισμός και η τέχνη, τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο ρόλος των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετανάστευση, τα ναρκωτικά, ο αθλητισμός και άλλα. Οι επιτροπές αυτές εργασίας θα αναλαμβάνουν όχι μόνο τη δημιουργία ιδεολογικού πλαισίου για την παράταξη, αλλά θα υλοποιούν και πρωτοβουλίες ή θα προτείνουν την ανάληψη πρωτοβουλίας από άλλους άξονες της παράταξης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.Οι επιτροπές αυτές δεν είναι απαραίτητο να λειτουργούν μόνο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης (Αθήνα), αλλά μπορούν να λειτουργούν παράλληλα σε όσους μεγάλους δήμους ή πρωτεύουσες νομών το επιθυμούν, ώστε η πολιτική σύνθεση των ιδεών και των προτάσεων τους να γίνεται από μία κεντρική Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται ο δεσμός περιφέρειας – κέντρου και επιταχύνονται οι διαδικασίες παραγωγής πολιτικής σε επίπεδο ιδεών αλλά κυρίως σε επίπεδο δραστηριοτήτων και ενεργειών. Εξάλλου σε πολλούς τομείς οι ανάγκες και τα προβλήματα διαθέτουν έντονο τοπικό χρώμα, που μόνο ανεξάρτητες και αποκεντρωμένες ομάδες εργασίας μπορούν να εντοπίζουν και να καταγράφουν.

Οι επιτροπές αυτές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ομίλους Πολιτικού Προβληματισμού ώστε να υπάρχουν συνέργειες, ανταλλαγή απόψεων και αν είναι δυνατό συντονισμός δράσεων. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η εξωστρέφεια της παράταξης και η διασύνδεση των στελεχών της με τους φορείς των ανωτέρω σχημάτων.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιτροπών αλλά και της παράταξης, η ΟΝΝΕΔ πρέπει να συμμετέχει στη Ψηφιακή Σύγκλιση δημιουργώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα επιτρέπει την καταγραφή ιδεών, την επικοινωνία των μελών, την ιδεολογική τους επιμόρφωση και άλλα.

Αποτελέσματα:

Οι επιτροπές αυτές θα δώσουν την ώθηση σε στελέχη με ενδιαφέροντα έξω από τα συνηθισμένα να δραστηριοποιηθούν. Θα αυξηθεί η εξωστρέφεια της παράταξης και η ενσωμάτωση στελεχών που δεν ενδιαφέρονται μόνο για καθαρά πολιτικά ζητήματα. Θα προωθηθεί η απήχηση στο νεανικό κοινό, θα δημιουργηθούν δράσεις που μπορούν να προβάλλουν την παράταξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και να βοηθήσουν την ενδυνάμωση του δεσμού της με τις τοπικές κοινωνίες. Η λειτουργία των επιτροπών σε πανελλαδικό επίπεδο θα ενισχύσει την περαιτέρω αποκέντρωση της παράταξης, την παραγωγή πολιτικής και δράσεων σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της Ελλάδος και θα επιτρέψει σε μεμονωμένα στελέχη να αναδείξουν τις ιδέες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου