Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΝΝΕΔ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΥ

Αγνοώντας τη λασπολογία και όντας απόλυτα προσηλωμένος στην παραγωγή προτάσεων, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, συνέχισε τη δυναμική του πορεία προς το Έκτακτο Συνέδριο της Κυριακής. Με καθαρή πολιτική πλατφόρμα για τη δημιουργία της Νέας ΟΝΝΕΔ που οραματίζεται, ο Παπαμιμίκος στηρίζεται στο τρίπτυχο «Περισσότερη Δημοκρατία - Περισσότερη Αξιοκρατία – Μεγαλύτερη Συμμετοχή». Στα τρία προσυνέδρια σε Γιάννενα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, την περιφερειακή δομή της οργάνωση, τα Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, πρότεινε μεταξύ άλλων

• την εκλογή του Υπευθύνου πόλης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και των μελών της Γραμματείας πόλης απευθείας από τα μέλη κάθε πόλης με ανοιχτές διαδικασίες,

• την εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής απευθείας από τα μέλη κάθε πόλης με στόχο την εποπτεία του μέλους της Γραμματείας, υπεύθυνου για τα οικονομικά και τελική έγκριση των εσόδων – εξόδων σε κάθε διαχειριστική περίοδο,

• τη δημιουργία Πανελλήνιας Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υπό την εποπτεία της Κεντρικής Γραμματείας, η οποία θα αποτελείται από τους Υπευθύνους Πολιτικού Σχεδιασμού των Γραμματειών Πόλεων.

Για τη περιφερειακή οργάνωση της ΟΝΝΕΔ, ο Παπαμιμίκος προτείνει μεταξύ άλλων: • Την Εκλογή του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής του κάθε νομού άμεσα από τα μέλη της ΟΝΝΕΔ στο νομό με καθολική ψηφοφορία και

• Την Ίδρυση περιφερειακής επιτροπής ΟΝΝΕΔ, αποτελούμενης από τους Προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών της Περιφέρειας.

Ενώ για τα Τοπικά Συμβούλια Νέων

• τη Δημιουργία ειδικού συντονιστικού φορέα για την υποστήριξη όλων των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

• την Ίδρυση αντίστοιχης βοηθητικής Δομής υποστήριξης και συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, σε κάθε Νομό της Ελλάδας

• Μέριμνα για εξασφάλιση πάγιας και τακτικής χρηματοδότησης των ΤΟ.ΣΥ.Ν. από το Υπουργείο Εσωτερικών.

• Έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων ανά Διαμέρισμα, στους μεγάλους Δήμους της χώρας.

• Δικαίωμα ψήφου, και όχι μόνο συμμετοχής, για τους προέδρους των ΤΟ.ΣΥ.Ν. στα Δημοτικά Συμβούλια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου