Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Προτάσεις για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Συμμετέχεις, Αποφασίζεις, Προσφέρεις, Δημιουργείς.Κατέθεσα στον προσυνεδριακό διάλογο τις προτάσεις μου για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.Οι προτάσεις μου στηρίζονται στο τρίπτυχο:

Περισσότερη Δημοκρατία - Περισσότερη Διαφάνεια - Μεγαλύτερη Συμμετοχικότητα.

Πρότεινα:Οι εκλογές στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να γίνονται με ανοιχτές διαδικασίες από όλα τα μέλη κάθε πόλης και κάθε σχολής.

Να μπουν όρια στις θητείες των μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα όργανα της παράταξης και στα όργανα συνδιοίκησης.

Να δημιουργηθούν όργανα ελέγχου.

Να ενισχυθεί η παραγωγή πολιτικής στην οργάνωση.

Στόχοι:Οι διαδικασίες ν’ ανοίξουν προς τη βάση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Η οργάνωση ν’ αντλεί τη δύναμή της από τη βάση, από κάθε Δαπίτισσα και κάθε Δαπίτη.

Η ηγεσία ν’ αποδίδει λογαριασμό στη βάση.

Όλοι να έχουν ρόλο, φωνή.

Να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε και να εκφράζουμε πρωτοπόρες θέσεις.

Οι προτάσεις αναλυτικά:Για την ενίσχυση της Δημοκρατίας και της Συμμετοχικότητας:Εκλογή του Υπευθύνου πόλης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και των μελών της Γραμματείας πόλης απευθείας από τα μέλη κάθε πόλης με ανοιχτές διαδικασίες. Η θητεία θα είναι το πολύ δύο ετών, τόσο για τον Υπεύθυνο, όσο και για το μέλος της Γραμματείας πόλης.

Εκλογή Υπευθύνου και Συμβούλιου Σχολής ή Τμήματος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ απευθείας από τα μέλη της παράταξης για κάθε Σχολή ή Τμήμα. Ο Υπεύθυνος και τα μέλη του Συμβουλίου Σχολής θα έχει ανώτατη θητεία τα τρία έτη.

Σε όλες τις προαναφερόμενες ανοιχτές εκλογικές διαδικασίες της παράταξης-όπου απαιτείται-ορίζεται ως μέγιστο ποσοστό σταυροδοσίας το 40%.

Ορισμός ως μέγιστου χρόνου θητείας των μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα ίδια όργανα συνδιοίκησης Τμημάτων, Σχολών ή Πανεπιστημίων τα 2 έτη για τις σχολές τετραετούς φοίτησης και τα τρία έτη για τις σχολές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης.

Ισότιμη συμμετοχή στα όργανα των εκπροσώπων των νέων Α.Ε.Ι.

Για την διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης προτείνω:Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής απευθείας από τα μέλη κάθε πόλης με στόχο την εποπτεία του μέλους της Γραμματείας, υπεύθυνου για τα οικονομικά και τελική έγκριση των εσόδων – εξόδων σε κάθε διαχειριστική περίοδο. Κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής έχει ως ανώτατη θητεία τα δύο έτη.

Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της παράταξης

Για την ενίσχυση του πολιτικού προβληματισμού και της παραγωγή πολιτικής προτείνω:

Δημιουργία Πανελλήνιας Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υπό την εποπτεία της Κεντρικής Γραμματείας, η οποία θα αποτελείται από τους Υπευθύνους Πολιτικού Σχεδιασμού των Γραμματειών Πόλεων.

Οργάνωση και σύγκλιση σε τριετή βάση αμιγώς ιδεολογικού συνεδρίου θέσεων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με τη συμμετοχή και τοποθέτηση όσων εγγεγραμμένων μελών της παράταξης το επιθυμούν. Στρατηγικός σκοπός η συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση της Πρότασης Παιδείας της παράταξης.

Επίσης, προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η ενίσχυση της νοοτροπίας της καθημερινής παρουσίας των στελεχών της παράταξης στους ζωτικούς χώρους των ιδρυμάτων και της συνεισφορά στην επίλυση εκπαιδευτικών και οργανωτικών δυσκολιών και προβλημάτων. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει καταστήσει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πρωτοπόρα και μαζική.Με αυτές τις προτάσεις Η συμμετοχή κάθε μέλους στην οργάνωση έχει προστιθέμενη αξία. Κάθε Δαπίτισσα και κάθε Δαπίτης συμμετέχει. Αποφασίζει. Προσφέρει. Δημιουργεί. Βάζει τη δύναμη του στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Γίνεται δύναμη για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.Εδώ μπορείς να αφήσεις ένα σχόλιο για τις προτάσεις και να καταθέσεις και εσύ την πρόταση σου για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Η Γνώμη σου είναι δύναμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου